Erstatning

Lejer er erstatningspligtig i tilfælde af skade på HUSET's byg-ninger, inventar, service m.v.

 

Det forventes, at lejer selv henvender sig til bestyrelsen, når en skade er sket.

 

Skaden vil derefter blive udbedret, og det skyldige beløb til-bageholdt i depositum, eller ekstra regning fremsendt til lejer.

 
Lokaleleje tlf. 58 38 21 46 / kmfh@vemmelev.net
Lav din egen hjemmeside med mono.net