Privatlivspolitik for HUSET i Vemmelev
22. maj 2018


Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.
Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger
på den dataansvarlige i HUSET i Vemmelev er den til enhver tid siddende bestyrelse, som sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Formand: Lillian Mazur Nielsen, Bøgeparken 34, 4241 Vemmelev
CVR: 29092524
Telefonnr.: 28610405
e-mail: lillian@vemmelev.net
Website: www. husetivemmelev.mono.net

 
Lokaleleje tlf. 58 38 21 46 / kmfh@vemmelev.net
Lav din egen hjemmeside med mono.net