HUSET's aktiviteter

Ud over udlejning af lokaler, har HUSET helt sin egen akti-vitetskalender med vidt forskellige tilbud.


Der er tale om CaféAften, KulturCafé, Julemarked, og desuden "Loppehussalg" den første søndag i hver måned i sommer-månederne. 


Det er HUSET's bestyrelse, der sammen med en gruppe trofaste hjælpere, arrangerer disse aktiviteter.


Formålet med arrangementerne er hovedsageligt at skaffe økonomiske midler til vedligeholdelse og forbedringer af HUSET.

  

Arrangementerne er for alle

- ikke kun for HUSET's medlemmer.

 
Lokaleleje tlf. 58 38 21 46 / kmfh@vemmelev.net
Lav din egen hjemmeside med mono.net