HUSET tilbagebetaler indbetalt depositum kr. 300,- ubeskåret, såfremt lejer tilbageleverer inventar, service m.v. uden skader, og såfremt lejers oprydning og rengøring er i orden.


For at få depositum retur skal lejer via E-mail til HUSETs kasserer oplyse det bank kontonummer, som lejer ønsker beløbet overført til.
Lejer skal selv tælle op og oplyse, om der er ting, glas eller lignende der skal erstattes. Dette oplyses også på den E-mail, der sendes til HUSETs kasserer.


HUSETs kasserer:   www.huset@vemmelev.net

 
Lokaleleje tlf. 58 38 21 46 / kmfh@vemmelev.net
Lav din egen hjemmeside med mono.net