HUSET tilbagebetaler indbetalt depositum kr. 300,- ubeskåret, såfremt lejer tilbageleverer bygninger, inventar, service m.v. uden skader, og såfremt lejers oprydning og rengøring er i orden.


For at få depositum retur skal lejer via E-mail til HUSETs kasserer oplyse registrerings- og  kontonummer, som lejer ønsker beløbet overført til.

Lejer skal selv tælle op og oplyse, om der er glas eller lignende der skal erstattes. I bekræftende fald oplyses dette på samme mail, der sendes til HUSETs kasserer.


HUSETs kasserer:   www.huset@vemmelev.net

 
Lokaleleje tlf. 58 38 21 46 / kmfh@vemmelev.net
Lav din egen hjemmeside med mono.net