HUSET's opslagstavle

Opslagstavlen bliver meget ofte en stor, uoverskuelig rode-butik, og HUSET's opslagstavle er ikke nogen undtagelse.

 

I dag er det på "nettet", man søger efter tilbud på underhold-ning, musik, selskabsmenuer, buffet o.l.

 

For firmaer, der leverer disse ting, gælder det derfor om at blive set, der hvor kunderne søger.

 

HUSET i Vemmelev tilbyder reklameplads på HUSET's hjem-meside til alle, der måtte have interesse i "at blive set" i for-bindelse med HUSET.

Henvendelse til tlf. 58382146.

 
Lokaleleje tlf. 58 38 21 46 / kmfh@vemmelev.net
Lav din egen hjemmeside med mono.net