HUSET's regler

 

Alle lejere af HUSET får sammen med faktura tilsendt HUSET's reg-lement.

 

Det indeholder en udførlig beskri-velse af de forpligtelser HUSET's lejere har, når de benytter HUSET og afleverer det igen efter endt brug.

 

Lejernes overholdelse af dette regelsæt er en forudsætning for, at HUSET kan drives på frivillig basis, som det er tilfældet i dag.

Bestyrelsen

 
Lokaleleje tlf. 58 38 21 46 / kmfh@vemmelev.net
Lav din egen hjemmeside med mono.net