Lidt historie

HUSET i VEMMELEV

er oprindelig et gammelt forsamlingshus. I 1870erne var den politiske situation i Danmark så ustabil, at befolkningen oftere og oftere samledes til politiske protestmøder. På den baggrund skabtes der i Estrupperioden grobund for at bygge mødelokaler, der kunne rumme større forsamlinger.

 

 

I Vemmelev byggedes den første forsamlingssal i 1874 af den lokale kro- og mølleejer Niels Peter Monrad Thers.

 

På billedes ses Niels Monrad Thers og hans hustru Ane-Marie.

 
Lokaleleje tlf. 58 38 21 46 / kmfh@vemmelev.net
Lav din egen hjemmeside med mono.net