FORSAMLINGSHUS

HUSET i VEMMELEV

er et gammelt forsamlingshus. Byggeriet påbegyndtes i 1874 med den store sal.

Senere er de øvrige bygninger kommet til, og i dag fremstår HUSET som en gen-nemrenoveret, velfungerende bygning, hvor det gamle forsamlingshuspræg er bibeholdt.

Bliv medlem

HUSET i VEMMELEV

er i dag en selvejende institution med ca. 70 medlemmer.
 

Alle med interesse for HUSET, som ønsker at være med til at bevare det som lokalt forsamlingssted, kan teg-ne medlemsskab 100,- kr pr. person pr. år.
 

Medlemskab giver stemmeret ved HUSET's generalforsamling og giver desuden ret til nedslag i lejeprisen på 100,- kr. én gang pr. år.

 

HUSET i VEMMELEV

Kirkevej 11, 4241 Vemmelev

Udlejning af selskabslokaler og mødelokaler, velegnet til afholdelse af runde fødselsdage, barnedåb, receptioner, årsmøder o.l.

 

HUSET er et nøglehus, det betyder, at der ikke er tilknyttet et værtspar til HUSET.

Lejerne benytter HUSET's fasciliteter og arrangerer selv deres fest.

 

HUSET er af brandmyndighederne godkendt til ialt 120 per-soner.

Lokaleleje tlf. 58 38 21 46 / kmfh@vemmelev.net
Lav din egen hjemmeside med mono.net